1. oktober, 2022 – 31. avgust, 2023
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje v projektu za pridobitev praktičnih izkušenj študentov »Skrb za okolje – dejavnik trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti organizacije«.

Operacija se bo izvajala v obdobju od 15. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Vse aktivnosti operacije, ki jih bodo izvajali študentje v delovnem okolju, so načrtovanje v času aktivnega študija in obenem tudi v času, ko aktivno teče delovni proces v izbranih partnerskih podjetjih. Pravočasno in popolno izvedbo bomo torej v prvi vrsti zagotovili na način, da se bomo izognili času študentskih počitnic ter obdobju dopustov v delovnih organizacijah.

Operacija je zasnovana vzdolž več faz, ki se vsebinsko in rezultantno nadgrajujejo. Ob zaključku posamezne faze smo predvideli vmesne evalvacije operacije, ki jo bomo izvedli s pomočjo metode revizija akcije.

Pravočasno in popolno izvedbo operacije bomo zagotovili tudi z oblikovanjem podrobnega terminskega in načrta posameznih aktivnosti, ki jim bodo določili skrbnike, ki bodo za posamezne aktivnosti prevzeli odgovornost.

V projektnem načrtu smo predvideli tudi določena tveganja in ustrezne rešitve za njihovo zmanjševanje:

  • Tveganje odsotnosti študentov iz dela na projektu zaradi bolezni – oblikovali smo rezervni seznam študentov, ki bi jih lahko v tem primeru nadomestili.
  • Tveganje odsotnosti delovnih mentorjev iz dela na projektu zaradi bolezni – predvideli smo dva mentorja iz vsakega partnerskega podjetja (iz sklopa A in in iz sklopa B), ki se lahko nadomeščata.
  • Tveganje odsotnosti pedagoških mentorjev iz dela na projektu zaradi bolezni – za vsak projekt smo predvideli enega pedagoškega mentorja, ki se glede na področje strokovnosti, lahko tudi nadomeščata drug drugega.
  • Covid tveganje – v primeru ponovnega izbruha in posledično omejitvenih ukrepov druženja, bomo operacijo izvedli s pomočjo digitalnih kanalov oz. dela na daljavo (on-line raziskava, on-line usposabljanja, on-line delovni sestanki).

K sodelovanju vabimo študente sledečih študijskih smeri:

  • Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani);
  • novinarstvo (Fakulteta za družbene vede) – 2 osebi;
  • socialno delo (Fakulteta za socialno delo);
  • pedagogika in andragogika (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani);
  • psihologija (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Vsak študent lahko na projektu dela 60 ur.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: