12. avgust, 2019
Romska postaja

Vljudno vabljeni, da se nam v okviru Mednarodnega dne mladih pridružite v okviru izvajanja prostovoljskih aktivnosti na kopališču Mariborski otok.

Pred samim samim dogodkom bomo organizirali usklajevalni sestanek, kjer se bomo dogovorili o nalogah in aktivnostih, ki jih bomo tekom dogodka izvajali. Ker je letošnja prednostna tema Mednarodnega dne mladih preoblikovanje izobraževanja, smo se odločili, da se povežemo z mariborskimi organizacijami, ki delujejo na področju neformalnega izobraževanja in za mlade in zainteresirano javnost pripravimo izobraževalne aktivnosti. Za prijavo in sodelovanje v okviru organizacije dogodka, kjer boste dobili kompetence na področju organizacije, izvajanja aktivnosti, medsebojnega sodelovanja, javnega nastopanja, ipd. se prijavite na epeka@epeka.si ali se v času uradnih ur zglasite na Romski postaji, kjer se bomo dogovorili o sodelovanju.

Aktivnost bo potekala od 10. do 18. ure.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.