2. julij, 2020
Epeka Slovenija

Pozdravljeni, vabimo vas, da se prijavite na delovno mesto ”Administracija – podporno osebje” v okviru ”Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialne aktivacije” s projektom Z medsektorskim povezovanjem do izboljšanja zaposljivosti.

V okviru zaposlitve boste opravljali sledeče naloge:

 • Pomoč pri vzpostavitvi digitalnega spletnega okolja.
 • Spletna administracija in podpora projekta (priprava orodij za uspešno organizacijo dela na daljavo).
 • Pomoč pri pripravi in izvajanju programa.
 • Priprava e-gradiva, ustvarjanje in urejanje e-vsebin za izvedbo aktivnosti zaudeležence programa socialne aktivacije in zaposlene.
 • Načrtovanje sodelovanja s pridruženimi partnerji in drugimi deležniki.
 • Pripravljanje poročil o projektu (e-MA).
 • Organizacija in izvedba sestankov s projektnim partnerjem in pridruženimi partnerji.
 • Komunikacija z javnostjo in diseminacija projektnih rezultatov.
 • Sprotno, vmesno in končno vrednotenje projekta in njegovih rezultatov
 • Komunikacija z javnostjo.
 • Promocija projekta (priprava člankov za objavo, delo na spletni strani).
 • S kandidati bomo opravili tudi osebne razgovore in praktični preizkus.

Vlogo prosim oddajte na naslov epeka@epeka.si. Vloga mora vsebovati:

 • življenjepis, oziroma predstavitev kandidata.

Rok za oddajo vlog: 02. 07. 2021

Povezava do spletne strani EU Skladi.