16. januar, 2018
Maribor

Vljudno vabljeni na glasbeno delavnico, v okviru katere bo romski aktivator udeležencem predstavil različne zvrsti glasbe (npr. klasično glasbo, jazz, popularno glasbo, ipd.) ter delovanje nekaterih glasbenih instrumentov, ki jih bo prinesel s seboj.

Ogledali si bomo, kako ta glasbila delujejo ter v katero družino glasbil spadajo. Udeleženci bodo ob pomoči romskega aktivatorja sami ustvarili preprosta glasbila, ki jih bodo  uporabili pri ustvarjanju glasbe. Ob vaši pomoči se bomo osredotočili na tradicionalno romsko glasbo.

Čas aktivnosti: 16.00 – 18.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: