24. februar, 2018
Maribor

V sodelovanju z mladinsko delavko Niko Bratović pripravljamo druženje z romskimi otroki in najstniki, kjer  bomo ob pomoči mladinske delavke z mnogimi izkušnjami s področja animacije, pripravili likovno delavnico.

Otroci se bodo v okviru delavnice srečali z različnimi likovnimi tehnikami; risba  z barvicami, voščenkami, vodenimi barvicami in ogljem. Tovrstna aktivnost bo izvedena z namenom boljšega medsebojnega povezovanja romskih otrok in njihovih družin ter kvalitetnemu preživljanju prostega časa. Vabimo vas, da se z vašimi najmlajšimi udeležite prijetne delavnice.

Čas aktivnosti: 10.00 – 13.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: