16. marec, 2018
Maribor

Vabimo vas, da se udeležite sproščenega tarok večera, ki se ga bo udeležil tudi širši krog sodelavcev Epeke in podpornikov.

Tarok sodi med najbolj razširjene in priljubljene družbene igre s kartami na Slovenskem in tudi v širšem srednje-evropskem kulturnem prostoru. Igralci uporabljajo komplet 54 kart s štirimi barvami, ki imajo vsaka po osem kart in še 21 z rimskimi številkami označenih kart ali tarokov ter škisa, ki je 54. karta. Igro igrajo dva, trije ali štirje igralci. V več stoletnem razvoju se je igra tarok spreminjala in dobivala v posameznih deželah posebne načine oziroma različice. Gostje dogodka se bodo  naključno razporedili po mizah; nekatera omizja bodo namenjena osebam, ki že poznajo pravila igre, nekatera pa čistim začetnikom, ki jim bodo mentorji podrobno podali navodila ter jih usmerjali skozi igro. Obeta se nam pester večkulturen večer, ki bo pospremljen tudi s krajšo predstavitvijo legendarnega Smrekarjevega taroka.

Čas aktivnosti: 18.00 – 24.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: