27. april, 2022
RIS Dvorec Rakičan

Člani Združenja EPEKA, so. p., smo se udeležili Prve mednarodne romske konference, ki je potekala v četrtek, 28.4.2022, ob 9.00 uri v RIS Dvorec Rakičan, na naslovu Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

Namen konference je analizirati aktualni položaj romske skupnosti v različnih državah, osvetliti priložnosti in ovire na področju političnega udejstvovanja romske skupnosti, predstaviti primere dobrih praks ter spregovoriti o izobraževanju in politično-družbeni aktivaciji romske skupnosti.

Na dogodku bodo spregovorili tako predstavniki romske skupnosti kot tudi strokovnjaki iz sedmih različnih držav, in sicer iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Velike Britanije, Slovaške, Srbije in Severne Makedonije. Za učinkovitejši razvoj romske skupnosti ja namreč izjemno pomembno, da smo zmožni prenesti primere dobrih praks iz drugih okolji ter jih adaptirati v domače okolje, zato ne dvomimo, da boste na dogodku lahko slišali številne nove in ambiciozne rešitve, ki lahko prispevajo k izboljšanju položaja romske skupnosti. Verjamemo, da bo konferenca obenem tudi odlična priložnost za medsebojno spoznavanja in navezovanje stikov, ki se bodo v prihodnosti odražali v tesnejšem mednarodnem sodelovanju.

Program dogodka:

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: