5. maj ob 21.00

Griesplatz 5, 8020 Gradec, Avstrija

Združenje EPEKA, soc.p., skupaj z HaydeTanz, Cuntra la Cultro, ÖH KF in ÖH KUG organizira prvi balkansko-romski festival v Gradcu.

Mednarodna skupina HaydeTanz bo odprla prvi balkansko romski festival v prestolnici kulture v Gradcu.

Ederlezi, je festival Romov. Prehod od pomladi do poletja se praznuje po vsem svetu, praznujte ga z nami!

HaydeTanz predstavljajo Gökhan Arslan, Antonis Rouvales, Benjamin Klug, Vladimir Vesić, Vasilis Nalmpantis, Christian Menges, Matej Bunderla in Lejla Imamović. HaydeTanz vas bodo popeljali na avanturistično svetovno turnejo po barvitem Balkanu z bogato glasbeno dediščino!


Več na povezavi:
https://www.facebook.com/events/2056156924654074/

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Dogodek je nastel v koprodukciji z Društvom za podporo mladim Romom.

 

 

 

 

 

Združenje EPEKA, so.p. podpirajo: