13. november, 2020
Maribor

Predstavnik Združenja Epeka, so. p., se bo v petek, 13. 11. 2020, ob 0930 udeležil javnega posveta na temo Interreg Programa Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2021-2027.

Cilji seminarja so:

  • seznaniti širšo javnost z osnovno usmeritvijo prihodnjega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027,
  • predstaviti in razpravljati o možnih ukrepih in razlogih za izbor/neizbor specifičnih ciljev,
  • povabiti in motivirati udeležence za podajo komentarjev in povratnih informacije o osnutku dokumenta o ciljih politik.

Več informacij in registracija.