Simona Šuc: Krogi tam daleč
Julij, avgust 2015
Evropsko računsko sodišče, Luksemburg

Združenje EPEKA, socialno podjetje, prireja v mesecu juliju in avgustu razstavo, Krogi tam daleč, slovenske akademske slikarke Simone Šuc, v Evropskem računskem sodišču v Luksemburgu.

Po lanski uspešni razstavi, Zamegljena prihodnost, slovenskega slikarja Jerneja Forbicija, sedaj nadaljujemo s predstavitvijo slovenskih umetnikov v tujini.

Krogi tam daleč odsevajo ustvarjanje umetnice zadnjih let. Krogi so ena izmed inovacij v človeški evoluciji. Antropologi se splošno strinjajo s tem, da iznajdba kroga sega veliko pred štetjem, ko so pradavni predniki skušali uprizoriti sonce kot vir življenja in konstanto, ki je neprenehoma za čas človeškega življenja prisotna. Neglede na vse izume, ki so kasneje prišli do svojega nastanka zaradi tega geometričnega lika, je krog navdahnil Simono Šuc za ustvarjanje slik, ki vsebujejo številne kroge, ki so sicer geometrijski liki, vendar opazovalec le-te ne občuti v pomenu npr. matematičnega vedenja, temveč kot umetniško ustvarjanje, ki mu je blizu, estetsko in povšeči. Barve so tople, izražajo ženstvenost in veselje do narave in življenja.

Simona Šuc je bila rojena 11. februarja 1972 v Mariboru. Leta 2000 je diplomirala pri prof. Gustavu Gnamušu in Jožefu Muhoviču na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Organizirala je likovno-teoretska srečanja v Mariboru, kjer so se predstavili slovenski umetniki mlajše generacije (2001–03), in soustanovila društvo TU, s katerim je izvedla več prostorskih intervencij v Mariboru (2004–05). Sodelovala je pri restavriranju spomenikov sakralne dediščine v severovzhodni Sloveniji. Udeležuje se likovnih kolonij, umetniških simpozijev in taborov ter redno razstavlja doma in v tujini. Zaposlena je v Umetnostni galeriji Maribor.

Umetniški program Združenja EPEKA, so.p. podpira Urad za mladino RS, Mestna občina Maribor in EU program Erasmus+.

Več na www.epeka.si / epeka@epeka.si / www.facebook.com/epeka.slovenia

//

Simona Šuc: Circles somewhere far away
July – August 2015
European Court of Auditors, Luxembourg

This July and August, EPEKA Association, a social enterprise, is organizing an exhibition of paintings Circles somewhere far away by Slovenian artist Simona Šuc at the European Court of Auditors in Luxembourg.

After the last year’s successful exhibition A blurred future by Slovenian artist Jernej Forbici, EPEKA continues presentations of Slovenian artists abroad.

The exhibition Circles somewhere far away reflects the artist’s creative activities of recent years. A circle is one of man’s inventions during the evolution of mankind. Anthropologists in general agree that it had been invented by our ancestors in prehistory, long before people began counting years, as an attempt to portray the sun as a source of life and a constant, always present during one’s lifetime. While this geometric shape has been a source of many inventions, it is also an inspiration for Simona’s paintings containing a multitude of circles. Although her circles are geometric shapes, viewers do not understand them mathematically, but perceive them as an artistic creation close to them, refined and appealing. The colours are warm and feminine, expressing the joy of life and the appreciation of nature.

Simona Šuc was born on 11 February 1972 in Maribor. In 2000 she graduated from the Ljubljana Academy of Fine Arts, where she had studied with Professor Gustav Gnamuš and Professor Jožef Muhovič. From 2001 to 2003 she organized art workshops in Maribor, offering an opportunity to younger Slovenian painters to present their works of art. She is a co-founder of a society named TU, under the auspices of which she created several spatial interventions in Maribor in the years 2004 and 2005. She also participated in restoration projects on sacred historic monuments in north-eastern Slovenia. She regularly attends art colonies, symposia and camps and exhibits in Slovenia and abroad. She is currently employed by the Maribor Art Gallery.

The arts programme of EPEKA is supported by the Office of the Republic of Slovenia for Youth, the Municipality of Maribor and the EU Erasmus+ programme.

More at www.epeka.si / epeka@epeka.si / www.facebook.com/epeka.slovenia

270435_120066781416561_7181125_n