Januar, 2020 – december, 2021
Epeka in partnerji

Preteklo leto je ponovno zaznamovala naraščajoča nestabilnost v regiji Zahodnega Balkana (ZB). To sega od obsežnih protestov v Srbiji in Bosni, večje napetosti zaradi meja, trgovinskih sporov in zapiranja trgov ter nasilništva nad novinarji.

__________________________________________________________________________________

Vsi ti dejavniki predstavljajo velike ovire za gospodarstvo, demokratične procese, počutje posameznikov in tudi za proces vstopa v EU. Eden ključnih razlogov za napetosti, ki pestijo ZB, je vedno večji hudournik nacionalizma, ki je značilen za lokalno in regionalno politiko ter odnose med sosednjimi državami. Ekstremizem, ki temelji na nacionalnem, etničnem ali verskem ozadju, je eden najbolj očitnih destabilizirajočih dejavnikov tako v EU kot na ZB. Konzorcij je tako zasnoval projekt Razumevanje in upiranje nacionalističnemu ekstremizmu, ki uporablja pristop od spodaj navzgor pri odpravljanju nacionalističnih ekstremizmov z izobraževanjem mladinskih delavcev (iz EU in ZB), oblikovanjem orodij in razvojem neformalnih izobraževalnih metod, s pomočjo katerih bodo mladi delavci iz partnerskih držav opolnomočili mlade za reševanje primerov ekstremizma. Številne velike pobude od zgoraj navzdol spregledajo dejstvo, da je virulentni nacionalizem vkoreninjen v kulturo, najučinkovitejša dolgoročna strategija za njegovo zmanjševanje pa je, da postane kulturno manj sprejemljiva in da je to uspešno, ključna ciljna skupina je mladina. Konzorcij vključuje 11 organizacij iz 10 držav iz EU in sosednjih regij.

Cilji:

 • Povečati stopnjo in intenzivnost sodelovanja med programskimi državami in partnerskimi državami iz ZB
 • Ustvariti trdno mladinsko proti-ekstremistično platformo, osredotočeno na ZB, ki bi delovala z odločnim medregionalnim in medsektorskim vidikom
 • Povečati zmogljivosti mladinskih organizacij s sedežem v ZB
 • Povečati kompetence mladinskih delavcev v ZB, EU in širše
 • Izobraževanje mladih o prepoznavanju in nasprotovanju ekstremizmu
 • Oblikovati orodje za izobraževanje mladih o nacionalističnem ekstremizmu in mladinskim voditeljem omogočiti, da to storijo bolje

Dejavnosti:

 • 2 nadnacionalna projektna sestanka
 • 3 mobilnosti mladinskih delavcev (najmanj 24 udeležencev na dejavnost)
 • 1 mladinska izmenjava (najmanj 58 udeležencev)

Rezultati:

 • orodje
 • 1 mednarodna konferenca
 • 3 webinarji
 • Spletna stran
 • 5 kulturnih dogodkov / javnih intervencij
 • 4 tiskovne konference

Partnerji:

 1. EPEKA Srbija
 2. EPEKA Slovenija
 3. Qendra Open Doors Albania
 4. Omladinski Resorsni Centar Tuzla BIH
 5. Filodasikos Cyprus
 6. EPEKA UK
 7. EPEKA Berlin
 8. CET Prizren
 9. Centrual Educational de resurse Romania

Trajanje projekta: 1. januar 2020 – 31. december 2021

__________________________________________________________________________________

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: