2. december 2016
Ljubljana, Slovenija

Predstavnik Združenja EPEKA, so. p., se bo udeležil Regionalnega forum za prihodnost kmetijstva v Ljubljani.

Regionalni forum za prihodnost kmetijstva v Ljubljani je del niza konferenc, katerih cilj je združevati tematiki hrane in okoljske varnosti.

Ta posebni dogodek bo proučil svetovno potrebo po trajnostni proizvodnji hrane, še posebej z vidika usklajevanja s trajnostnimi razvojnimi cilji Združenih narodov (SDGs), ter se osredotočil na to, kaj lahko Evropa in še posebej Slovenija storita, da bi izboljšali kmetijski sektor prek svojih politik in sistemov upravljanja virov.

Več o dogodku http://ffaslovenia.eventbrite.com,