18. – 25. november, 2019
Uherské Hradiště, Češka

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se udeležili seminarja za vzpostavljanje stikov z naslovom Regionalno sodelovanje za NEET mlade.

Glavni cilj seminarja za vzpostavljanje stikov je bil razvijanje nacionalnega in regionalnega sodelovanje med mladinskimi delavci, ki si delijo izkušnje in znanje o delu z NEET (Youth Not in Employment, Education or Training – Mladi, ki niso zaposleni, v izobražavenju ali treningu).


O ČEM JE PROJEKT

Na mladih svet stoji. V Evropi je 94 milijonov mladih med 15. in 29. letom, kar je neverjeten vir za družbo. Vendar da bi v celoti izkoristili njihove potenciale, morajo mladi biti integrirani v družbo. Zaradi različnih razlogov niso vsi mladi enako vključeni v trg dela. Obstaja kategorija mladih, ki niso niti zaposleni niti v izobraževanju ali treningih (NEET-i).

S tem seminarjem za vzpostavljanje stikov smo pričeli z vzpostavljanjem nacionalnega in regionalnega sodelovanje med organizacijami, ki neposredno delajo z mladimi, da bi zmanjšali število mladih NEET-ov in zanje odprli svet možnosti, ki med drugim vključuje Erasmus+ program.


PROFIL UDELEŽENCEV

Mladinski delavci in mladinski vodje, ki so vključeni v redne aktivnosti mladinskih organizacij:

  • starostna omejitev: 18+
  • zmožnost komuniciranja v angleščini
  • uravnotežena zastopanost spolov (50/50)

Več informacij v infopacku.

Če se želite prijaviti ali imate dodatna vprašanja, pišite na: jera@epeka.si.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: