14. januar, 2018
Ljubljana

Pomagamo podjetjem z idejami. So eno najuspešnejših podjetij za pridobivanje alternativnih virov financiranja za zagon, razvoj in implementacijo projektov.

Skupaj z naročniki pripravljajo in izdelujejo projekte, ki so sofinancirani iz EU in slovenskih skladov. Postopek pridobivanja evropskih sredstev poenostavijo in, kar je najpomembnejše, poskrbijo, da obsežne priprave prinesejo uspešne rezultate. Nanjihova inovativnost, odličnost v projektnem vodenju, razumevanje programskih ciljev EU in prepoznavanje tržnih in poslovnih priložnosti se odražajo v njihovi uspešnosti pri pridobivanju nepovratnih sredstev za naročnike.

Naslov: Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
Tel: (+386) 59 050 159
E-mail: info@replika-pro.eu
Splet: http://www.replika-pro.eu

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: