12. – 15. september, 2022
Budimpešta, Madžarska

Združenje EPEKA, so. p., skupaj z Romsko organizacijo mladih Hrvaške izvaja pregled civilne družbe o položaju Romov v Sloveniji in na Hrvaškem.

Novi strateški okvir EU za Rome, ki ga je Evropska komisija izdala leta 2020, je edinstvena priložnost za obsežno revizijo in nadgradnjo politik za spodbujanje enakosti, vključenosti in sodelovanja romskih državljanov v Evropi. Ambiciozne cilje novega okvira EU bo do leta 2030 mogoče doseči le, če bodo romske organizacije bistveno sodelovale pri njihovem oblikovanju, izvajanju in spremljanju. Projekt Roma Civil Monitor (RCM) 2021-2025 želi prispevati k temu cilju na več načinov:

  • krepitev zmogljivosti romske in proromske civilne družbe za zagotavljanje neodvisnega spremljanja, ocenjevanja in poročanja o nacionalnih strategijah za enakost, udeležbo in vključevanje Romov, njihovem izvajanju ter drugih politikah z vplivom na Rome,
  • podpora sodelujočim organizacijam civilne družbe in aktivistom pri njihovem zagovorniškem delu, katerega cilj je povečati učinkovitost javnih politik v boju proti izključenosti in udeležbi Romov, ter obveščanje o ugotovitvah neodvisnega spremljanja za zagotavljanje odgovornosti vlad na področju politike vključevanja Romov,
  • krepitev vloge romske in proromske civilne družbe v dialogu in sodelovanju z javnimi organi, odgovornimi za vključevanje Romov, enakost in boj proti rasizmu

Projekt je financiran s strani Generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje in potrošnike.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: