20. november, 2019
Poročilo

V sklopu projekta ROMA CIVIL MONITOR je izšlo Poročilo civilne družbe spremljanja izvajanja nacionalne strategije vključevanje Romov v Sloveniji – Prepoznavanje vrzeli v politiki vključevanja Romov.

Poročilo so pripravili Maja Skalar, neodvisna strokovnjakinja, v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim združenjem za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje.

Poročilo je bilo pripravljeno kot del pilotnega projekta Romski civilni monitor, “Krepitev zmogljivosti romske civilne družbe in povečanje njene vključenosti v nadzor Nacionalne strategije vključevanja Romov.” Pilotni projekt izvajajo za Evropsko komisijo, GD za pravosodje in uporabnike. Projekt koordinira Center za politične vede na Srednjeevropski univerzi (CEU CPS), v partnerstvu z mrežo Evropska romska grassroots organizacija (mreža ERGO), Evropskim centrom za pravice Romov (ERRC), Fundación Secetariado Gitano (FSG) in Romskim izobraževalnim skladom (REF) in ga izvaja približno 90 različnih nevladnih organizacijah in strokovnjakov iz 27 držav članic.

Poročilo lahko najdete tukaj – RCM_2019_Slovenia

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: