19. junij, 2017
Roma Civil Monitor

Združenje EPEKA, so. p., z veseljem sporoča, da smo postali partner v projektu Roma Civil Monitor.

Cilj pilotnega projekta ‘Capacity building for Roma civil society and strengthening its involvement in the monitoring of national Roma integration strategies’ je prispevati h krepitvi mehanizmov speminjanja izvajanja nacionalnih strategij vključevanja Romov s sistematičnim spremljanjem ivilne družbe. Dodatna vrednost nadzora civilne družbe prihaja iz neodvisneg statusa in terenskih izkušenj sodelujočih nevladnih organizacij.

Cilj pilotnega projekta za krepitev nadzora civilne družbe sestoji iz dveh ključnih načinov; z razvojem zmogljivosti za spreminjanje politike akterjev civilne družbe in s podporo za pripravo kakovostnih, celovitih letnih poročil o spremljanju civilne družbe.

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino. Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA