14. – 15. september, 2023
Splet

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., se bo udeležil spletne konference “ROMA(NI) PRETEKLOST – PRIHODNOST EVROPE / ZAKAJ JE POMEMBNO SPREJETI NAJVEČJO ETNIČNO MANJŠINO EU”.

Organizatorji dogodka so zapisali: Romi so bili del evropske in nacionalne zgodovine ter kulturne krajine že več kot 700 let. Danes Romi predstavljajo največjo etnično manjšino v Evropi, z nekaj 10 milijoni državljani v EU in globalno diasporo več kot 15 milijonov ljudi. Kljub njihovi stoletni prisotnosti pa Romi ostajajo večinoma neznani večinski družbi. Kot narod so Romi večinoma obravnavani kot družbeni problem, percepirani skozi prizmo marginalizacije, izključenosti in revščine. Poleg tega so Romi danes najbolj stigmatizirana in najmanj sprejeta manjšinska skupina v EU; različne manifestacije antigypsyizma – specifične oblike rasizma proti Romom – so žalostna značilnost vsakodnevnega življenja Romov v Evropi. Po drugi strani pa Romi ostajajo zelo odporna in ustvarjalna populacija, katere raznoliki prispevki k evropskemu družbenemu, kulturnemu, ekonomskemu, političnemu, umetniškemu in celo jezikovnemu področju še vedno čakajo na priznanje in sprejetje.

Kratek pregled romske zgodovine in kulture kot izhodišče za razmislek o družbenem, političnem, kulturnem, ekonomskem in okoljskem pomenu postavljanja Romov v jedro javnih razprav EU o naši družbeni prihodnosti. Usposabljanje, organizirano v okviru projekta ERIACNET4EU in v povezavi s Timișoaro, Evropsko prestolnico kulture 2023, je posebej prilagojeno za zaposlene v javni upravi in institucijah Evropske unije.
.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: