22. – 23. september, 2022
Novi Sad, Srbija

Podpredsednik Združenja EPEKA, so. p., se je udeležil mednarodne konference ”’Revščina in izobraževalna prikrajšanost romskih otrok – izzivi med pandemijo COVID19 pred in po letu 2022

Romi so ena od skupin, ki jih najbolj ogroža revščina, romski otroci, ki živijo v stalni revščini ali jim grozi revščina, pa so bolj izpostavljeni pomanjkanju in družbeni marginalizaciji ter stigmatizaciji.

Revščina negativno vpliva na zdravje, socialni, čustveni in kognitivni razvoj otrok, njihovo vedenje in izobraževalne rezultate. Revščina dodatno obremenjuje družine, kar lahko privede do težav s starševskim duševnim zdravjem in odnosi, finančnih težav, socialne izključenosti in segregacije ter tudi zlorabe snovi. Dolgoročni učinki prikrajšanosti zaradi igre v zgodnjem otrokovem razvoju vključujejo osamljenost, depresijo, zmanjšano samokontrolo in slabo odpornost.

Največje breme revščine običajno nosijo romski otroci kot najranljivejši člani skupnosti. Romski otroci, ki živijo v skrajni revščini, so pogosto ujeti v krog transgeneracijske revščine.

Ekumenska humanitarna organizacija zato organizira mednarodno konferenco, na kateri naj bi se zbrali predstavniki vladnega in nevladnega sektorja iz različnih držav Podonavja.

Konferenca bo trajala dva dni. Vsak dan bodo v prvem delu potekali različni paneli, v okviru katerih bodo imeli govorci in predavatelji priložnost predstaviti svoje prispevke na temo revščine in izobraževanja v Republiki Srbiji. Drugi del konference bo organiziran v obliki praktičnih delavnic, na katerih se bodo udeleženci ukvarjali s konkretnimi izzivi ter predlagali rešitve in priporočila za njihovo ublažitev in izboljšanje v državah Podonavja.

GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: