19. – 22. oktober, 2015
Evr. mladinski center, Budimpešta

Združenje EPEKA, so. p., se bo udeležilo Konference Sveta Evrope, kjer se bo razpravljalo o aktualnih vprašanjih mladih Romov in o prihodnjih usmeritvah politike za sodelovanje in vključevanje romske mladine.

Glavni cilji konference so:

  • Razpravljati, spodbujati in se učiti iz delovnega načrta za romsko mladino
  • Spodbujati in omogočati udeležbo mladih Romov v procesu oblikovanja politik na vseh ravneh
  • Poudariti vlogo romske mladine v boju s proticiganstvom
  • Povečati vključevanja mladinskih zadev v politike in programe, ki se ukvarjajo z romskimi vprašanji, in spodbujati vključevanje romskih mladinskih vprašanj v mladinske politike in programe v okviru Sveta Evrope in vseh ustreznih zainteresiranih strani
  • Oblikovati prihodnost akcijskega načrta Romske mladine v sodelovanju z mladimi v odnosu do politik in programov Sveta Evrope ter drugih ustreznih romskih in mladinskih interesnih skupin
  • Analizirati trenutno mesto romskih mladinskih vprašanj v zvezi z nacionalnimi politikami vključevanja Romov, kot so nacionalne strategije vključevanja Romov in druge ustrezne politike.Delovna jezika konference bosta angleški in romski jezik.