1. oktober 2018 – 31. december, 2019
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., je v sodelovanju z Društvom za podporo mladim Romom uspešno prijavilo razpis S prostovoljstvom do vključevanja. S tem razpisom bosta sofinancirani dve delovni mesti, s pomočjo katerih želimo pospešiti medkulturno in medgenarcijsko sodelovanje v romski skupnosti.

Združenje EPEKA, so. p., in projektni partner Društvo za podporo mladim Romom, prijavljata projekt s katerim želita pripadnike romske skupnosti usmerjati v prostovoljsko dejavnost ter s tem vplivati na zviševanje njihove delovne aktivnosti. Ob pomoči strukturiranega prostovoljstva bodo tako pripadniki romske skupnosti pridobivali nova znanja in kompetence, ki pozitivno vplivajo na več aspektov njihovih življenj; na boljšo vključenost v družbo in boljšo povezanost z večinskim prebivalstvom, na izboljšano samopodobo vključenih posameznikov in na višanje njihove samozavesti, na višanje njihove zaposljivosti, samostojnosti in višjo konkurenčnost na trgu dela, ki jo lahko pridobijo kot posledico aktivnega udejanjanja znotraj programov prostovoljstva.

Projekt je zastavljen na način, da ob projektnem partnerstvu sodelujemo tudi s pridruženimi partnerji, ki bodo prav tako veliko doprinesli k sami kvaliteti in kakovosti projekta, ki bi ga želeli izvajati, in ki bo potekal kot nadgradnja prostovoljskih programov, ki so že v teku.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: