24. september, 2019
Bruselj

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., in Društva za podporo mladim Romom (spletna stran) se bodo udeležili seminarja Udeleževanje mladih Romov: kaj zdaj?, kjer bodo pregledali rezultate Akcijskega načrta za mlade Rome (2016-2019) v navezavi na sodelovanje mladih Romov in boju proti proticiganstvu.

Seminar o rezultatih in vplivi Akcijskega načrta za mlade Rome je posvečen pregledu dosežkov in ugotavljanju bodočih prioritet mladiskega sektorja v navezavi na sodelovanje mladih Romov in borbi proti proticiganstvu. Seminar bo združeval odločevalce, strokovnjake in multiplikatorje ANMR vključno z: mladinskimi romskimi organizacijami in mrežami kot tudi člani Neformalne kontaktne skupine za Akcijski plan za mlade Roma, vladne institucije, ki se jih tičejo aktivnosti ANMR; mladi in organizacije, ki so vključene v ANMR na nacionalni in lokalni ravni, predstavniki nacionalnih mladinskih svetov, trenerjev in vodje mladih Romov.

Spletna stran z več podatki o seminarju.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: