11. januar 2017
Maribor, Slovenija

Predstavnik Združenja EPEKA, so. p., se bo udeležil Seminarja za potencialne prijavitelje projektov Erasmus+ – strateška partnerstva. Seminar organizira CMEPIUS.

Seminar je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov strateška partnerstva. Na seminarju bo predstavljen evropski kontekst strateških dokumentov ciljev in prioritet, cilji programa Erasmus+, pomembnost umeščenosti projekta in ciljev v strategijo prijavitelja ter pomen in doprinos projekta k doseganju širših evropskih ciljev.v Drugi del seminarja bo bolj praktične narave. Na njem bodo predstavljeni jasni okvirji kakovostnega Erasmum+ projekta — analiza potreb, iz katerih izhaja ideja projekta, učinki projekta, učinkovita struktura projekta in kako ustrezati merilom Erasmus+.

Več o dogodku