Junij, 2020
NIJZ

Bližajo se časi poletnih počitnic, družinskih dopustov in obiskov sorodnikov v tujini. Ker se epidemiološka situacija po svetu ves čas spreminja, vas opominjamo, da pred se pred potovanjem prepričate, kakšna je epidemiološka slika v izbrani državi.

NIJZ redno posodablja sezname držav, ki so epidemiološko varne – povezava. Na koncu strani, do katere vodi povezava, boste našli tudi redno posodobljeno povezavo do spletne strani Vlade RS, na kateri je seznam rdečih držav, obisk katerih bo ob vrnitvi zahteval karanteno.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.