21. junij, 2021
Romska postaja

V ponedeljek, 21. junija, vas ob 17. uri vabimo v VNRC Romska postaja na aktivnost, ki bo obravnavala osnove šivanja in ponovno uporabo odpadnih materialov.

Tokratna aktivnost bo nadaljevanje aktivnosti, ki smo jo izvedli 1. junija. Ohranili bomo tematsko usmeritev, le da bomo polje »upcyclinga« tokrat razširili tudi na ne-tekstilne materiale. Na delavnici bomo uporabili znanja in sposobnosti, ki smo jih pridobili na prejšnji delavnici, in iz odpadnih tetrapakov izdelovali preproste in všečne denarnice, ki jih bomo oblekli v dekorativno blago. Udeleženci bodo izdelke lahko odnesli domov.

Prosimo vas, da s sabo prinesete odpadne tetrapake (velikost vsaj 1l).

Aktivnost bo potekala od 17.00 do 18.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.