Oktober, 2016 – september, 2017
Lizbona, Portugalska

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partner pri projektu Evropske prostovoljske službe, ki jo koordinira ProAtlantico iz Portugalske, prostovoljca/prostovoljko pa gosti organizacija Associação QE – Uma Nova Linguagem para a Incapacidade 1 leto.

Kje se bo odvijala Evropska prostovoljska služba?

Associação Qe je ustanova, ki združuje poučni in stanovanjski kompleks za osebe z motnjo v duševnem razvoju, starejše od 16 let. Obsega pedagoški center (za rezidente in nerezidente) in stanovanjski center (za stalno, začasno ali občasno uporabo). Večina uporabnikov ima diagnozo zmerne duševne prizadetosti, kar zajema raznolike sindrome in patologije, npr. trisomije 21, trisomije 8, avtizem, Cornelia de Lange, mikrocefalije, itd. Naš cilj v ustanovi je povečati avtonomijo in integracijo uporabnikov in uporabnic z razvijanjem njihovih sposobnosti prek individualnih razvojnih programov. Associação Qe ne namerava biti samo šola, ampak življenjski simulator. Vsak prostovoljec vključen v Associação QE najprej izvede proces vrednotenja, ki ga omogoča pedagoška skupina za določitev prostovoljčeve pristojnosti v smislu njegovih socialnih, osebnih in poklicnih kompetenc. Vsak prostovoljec ima svojo letni individualni razvojni program, ki temelji na njegovih kompetencah. S pomočjo svojega programa individualnega razvoja ima vsak prostovljec svoj urnik. S tem razlogom, v Associação QE prostovoljci z različnih posameznih programov sobivajo drug ob drugem. Na primer, lahko se en prostovoljec v glavnem udeležuje samo umetniških dejavnosti (art terapije, gledališče, itd), medtem ko pa drugi prostovoljec opravlja naloge strokovno učnega načrta. Dejavnosti Associação QE temeljijo na umetniških ateljejih, terapevtskih dejavnosti in strokovnih dejavnosti simulatorjev.

Projekt je podprt s strani EU programa Erasmus+

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si

Koordinator projekta partnerske organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA