Avgust, 2019 – september, 2022
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bilo izbrano kot izvajalec programa socialne aktivacije. Projekt Za Rominje je triletni projekt, z aktivnostmi za prvi polletni modul smo pričeli 19. avgusta 2019.

Izvajali bomo programe socialne aktivacije in zagotavljali povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

Programi socialne aktivacije bodo h krepitvi socialnih kompetenc prispevali z zagotavljanjem izvajanja različnih aktivnosti, kot so aktivnosti za dvig motivacije, aktivnosti za izboljšanje funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik in izzivov, aktivnosti za opolnomočenje udeležencev za vstop na trg dela.

Trajanje projekta: 19. avgust 2019 – 30. september 2022

Povezava do spletne strani EU Skladi: https://www.eu-skladi.si/


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: