4. junij, 2021
Romska postaja

V petek, 4. junija, vas ob 12. uri vabimo v VNRC Romska postaja na usposabljanje, ki bo namenjeno pregledu možnosti, ki jih za iskanje zaposlitve nudijo socialna omrežja.

Aktivnost bo osredotočena na dve področji, ki sta obe pomembni za uspešno iskanje zaposlitve. Najprej bomo spoznali, kako lahko nespametne objave na socialnih omrežjih otežijo pridobivanje zaposlitve, ki si jo želimo, ter v povezavi s tem nekoliko podrobneje obravnavali tudi nastavitve za varnost in zasebnost na različnih socialnih omrežjih. V drugem delu si bomo ogledali skupine na socialnih omrežjih, ki so namenjene prav objavi prostih delovnih mest in iskanju zaposlenih. Prav tako bomo skupaj spoznali dobre prakse obnašanja na socialnih omrežjih v navezavi na izkanje zaposlitve.

Aktivnost bo potekala od 12.00 do 13.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.