10. junij, 2020
Mladinska postaja EPEKA, Maribor

Združenje EPEKA, so. p., v sklopu projekta Socialno podjetništvo za Rome, ki je podprt s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS bomo v sredo, 10. junija organizirali predavanje Anice Pušenjak, strokovnjakinje na področju finančnega opismenjevanja. Vljudno vabljeni.

Namen operacije Socialno podjetništvo za Rome je zagotoviti z mentorstvom dodatne kompetence za že zaposlene osebe v socialnem podjetju, opremiti z znanji v okviru projekta še za 10 potencialnih oseb, ki so trenutno izključeni na trgu delovne sile in prejemajo denarno socialno pomoč. Pripraviti skupaj z mentorji in udeleženci poslovni načrt za dve socialno-podjetniški iniciativi. Cilj je doseči vsaj eno novo zaposlitev po projektu, pripadnika/pripadnice romske manjšine. Z uspešno izvedbo projekta poleg večje socialne vključenosti, zaposlovanja, povečanja znanj pripadnikov romske manjšine itd., se želimo s pozitivnimi projekti boriti proti stereotipom, predsodkom, rasizmu, sovražnemu govoru in podobnimi negativnimi situacijami sedanjega časa.

Projekt je podprt s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: