23., 24. in 25. julij, 2020
Romska Postaja

Vljudno vas vabimo, da se udeležite osmega sklopa predavanj na področju socialnega podjetništva.

Predavatelj je izkušen izobraževalec, ki je izvedel številna izobraževanja na področju socialnega podjetništva in je v preteklosti uspešno sodeloval z romsko skupnostjo. Predavanja v tem delu bodo se bodo osredotočala na to, kaj so človeški viri ter zakaj in kako je potrebno vanje vlagati. Ogledali si bomo tudi usposabljanja, ki so naastala na spletu. Predavanja bodo sestavljena iz teoretičnega dela in delavnic, ki bodo potekali v Romski postaji, na Preradovičevi 1 v Mariboru.

Udeležba na predavanjih je brezplačna. Na voljo bodo računalniki in druge potrebščine. Vsako predavanje se prične ob 13. uri v Romski Postaji.

Prosimo vas, da ob udeležbi spoštujete vse ukrepe in usmeritve NIJZ, o katerih vas bomo tudi obveščali.

Predavanja potekajo v okviru projekta “Socialno podjetništvo za Rome“. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

EU Skladi