30. junij, 2020
Maribor, Slovenija

Združenje EPEKA, so. p., je pripravilo v okviru projekta Socialno podjetništvo za Rome raziskavo, ki smo jo prvič pričeli izvajati že v času projekta Agencija EPEKA. V raziskavi zajemamo nekatere podatke, ki se nam zdijo relevantni za področje socialnega podjetništva v Sloveniji.

Raziskava:Evidenca-socialnih-podjetij-2019 Epeka

Predvsem so to primerjave med socialnimi podjetji in njihovo uspešnostjo na trgu, kjer izpostavljamo dva kazalnika:

  • število zaposlitev
  • promet, ustvarjen na trgu.

Ker pa ima socialno podjetništvo veliko različnih vplivov na okolje oz. družbo, je praktično nemogoče določiti najboljše oz. najuspešnejše socialno podjetje v Sloveniji.

Projekt je podprt s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: