4., 5. in 6. junij, 2020
Romska Postaja

Vljudno vas vabimo, da se udeležite prvega sklopa predavanj na področju socialnega podjetništva.

Predavatelj je izkušen izobraževalec, ki je izvedel številna izobraževanja na področju socialnega podjetništva in je v preteklosti uspešno sodeloval z romsko skupnostjo. Predavanja v prvem delu predstavljajo uvod v socialno podjetništvo. Sestavljena bodo iz teoretičnega dela in delavnic, ki bodo potekale v Romski postaji, na Preradovičevi 1 v Mariboru. Prav tako bomo obiskali Romani Kafenavo in Zadrugo Dobrina.

Udeležba na predavanjih je brezplačna. Na voljo bodo računalniki in druge potrebščine. Predavanje se prične ob 13. uri v Romski Postaji.

Prosimo vas, da ob udeležbi spoštujete vse ukrepe in usmeritve NIJZ, o katerih vas bomo tudi obveščali.

Predavanja potekajo v okviru projekta “Socialno podjetništvo za Rome“. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

EU Skladi