Marec, 2021 – december, 2021
Sofija, Bolgarija

Združenje EPEKA, so. p., je bilo partner v projektu Erasmus +, imenovanem “SoDivers – Socialna ekonomija kot orodje za raznolikost in vključenost”.

Mladi so imeli priložnost izkusiti proces socialne vključenosti, samouresničitve in enake možnosti kljub svoji izobrazbi in so dobili priložnost spodbujati socialno vključenost in solidarnost v svojih krogih. Naučili so se spodbujati priznavanje neformalnega učenja, opolnomočili mlade za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, zagotovili enakovrednen dostop mladih do kulturnih, ustvarjalnih in športnih dejavnosti ter spodbujali mednarodni dialog.

Gostujoča organizacija: Impact Drive IDF

Trajanje projekta: 1. marec 2021 – 31. december 2021

Referenčna številka projekta: 2020-3-BG01-KA105-094831

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: