2. – 8. november 2016
Alicante, Španija

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partner pri Erasmus+ projektu mladinske izmenjave Šola strpnosti/School of Tolerance. Mladinska izmenjava se bo od 2. do 8. novembra 2016 odvijala v mestu Alicante v Španiji. 

Šola strpnosti/School of Tolerance je projekt 5-dnevnega usposabljanja, ki bo združil 22 mladinskih vodij, delavcev, pomnoževalcev, trenerjev in prostovoljcev. Usposabljanje se bo od 2. do 8. novembra odvijalo v mestu Alicante v Španiji. Udeleženci se bodo s pomočjo projekta vključili v dolgoročen pripravljalni in spremljevalni proces.

Pravice Romov so v Evropi vsak dan kršene. Četudi organi priznavajo, da je socialno-ekonomski položaj Romov problematičen, so jim še vedno kršene pravice enakovrednih državljanov, nemalokrat so povsem izključeni iz aktivnih vlog pri oblikovanju in izvajanju politike, do njih pa se prav tako še vedno goji pokroviteljski odnos. Takšen “uporaben anticiganizem” je ozadje neenakega obravnavanja Romov – na trgu dela in pri zagotavljanju socialnih storitev, kot so stanovanja, zdravstveno varstvo in izobraževanje. Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je ugotovila, da so Romi najbolj diskriminirana skupina v EU: “Vsak drugi drugi Rom je povedal, da je bil zaradi svoje etnične pripadnosti že diskriminiran.” Na 9. srečanju Platforme EU za Rome je bilo potrjeno, da je treba večji poudarek dati na predstavljanje in promoviranje enakopravnega državljanstva Romov in njihovih pravic, ko se soočamo z njihovo situacijo. Uradno priznanje nestrpnosti do Romov je treba iskati na vseh ravneh, tudi na EU-ravni.

Projekt razvija spretnosti in znanja o aktivnem evropskem državljanstvu s pomočjo ključnih vrednot Evropske unije, krepi državljansko in demokratično sodelovanje, zlasti romskih skupnosti, in prispeva k oblikovanju nove politike glede anticiganizma, ki je pravkar v delu.

Glavni cilj projekta je povečati ozaveščenost ter omogočiti dialog o diskriminaciji in anticiganizmu, ki vodita do socialne izključenosti mladih Romov.

Cilji projekta so še:

  • Razviti sposobnosti mladinskih voditeljev in pomnoževalcev za uporabo žive knjižnice kot neformalne izobraževalne metode pri delu z mladimi.
  • Osveščati o diskriminaciji in anticiganizmu ter njunih negativnih posledicah, ki mlade Rome privedejo do socialne izključenosti.
  • Izmenjati in deliti izkušnje marginalizacije in socialne izključenosti, s katerima se soočajo mladi Romi iz različnih evropskih držav.
  • Spodbujati strpnost in spoštovanje človekovih pravic.
  • Iniciativa/organizacija mladinskih projektov v različnih lokalnih okoljih in vključevanje v lokalne ter evropske tokove političnega odločanja.

Udeleženci:

  • Mladi pomnoževalci, mladinski delavci, moderatorji in prostovoljci, ki pri svojem delu na kakršenkoli način sodelujejo z Romi.
  • Zaželen aktiven in pozitiven odnos do dela.
  • Stari več kot 18 let in z dobrim znanjem angleščine.
  • 2 udeleženca iz vsake države.

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si

Koordinator projekta partnerske organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, stefan@epeka.si
Promocija projekta: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, tjasa@epeka.si

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.