Maj, 2021
NIJZ

Od včeraj je mogoča prijava na cepljenje proti covidu-19 prek portala eZvem ali prek spletne strani www.cepimose.si.

NIJZ sporoča:

“Vse osebe, ki so oddale svoj interes za cepljenje proti covidu-19 prek eUprave, bodo uvožene v nov sistem. Tisti, ki so ob prijavi podali svojo telefonsko številko, bodo dobili SMS za potrditev (s povezavo za potrditev prijave). Tisti, ki telefonske številke ob prijavi niso podali, pa bodo dobili e-pošto, kjer bodo pozvani k potrditvi prijave prek portala zVem.

Osebe, ki niso oddale interesa prek eUprave, bodo za prijavo prek portala potrebovali naslednje podatke: kartico zdravstvenega zavarovanja, EMŠO, začetnici imena in priimka. Po prijavi oseba prejme SMS s povezavo oziroma kodo za potrditev prijave. Ko kodo potrdi, je vpisana na seznam za cepljenje proti covidu-19.

Spletna prijava upošteva prednostne kriterije vsakega uporabnika in ga v skladu z veljavno strategijo umesti na seznam pri izvajalcu cepljenja. Prijavljeni bo samodejno dodeljen svojemu izbranemu osebnemu zdravniku oziroma cepilnemu centru, kamor spada. Na cepilnih mestih bodo prijavljene uporabnike, glede na prednostne kriterije, povabili na cepljenje.

Prijave na cepljenje proti covidu-19 prek portala eZvem ali prek spletne strani www.cepimose.si, kjer lahko dostopamo do več informacij o cepivih in cepljenju proti covidu-19.”

Vir in več ključnih informacij.

Za več informacij ali podrobnejšo razlago nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Situacija glede širjenja virusa je dinamična in se neprestano spreminja, zato svetujemo, da spremljajte stanje in priporočila glede potovanj na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zunanje zadeve in portalu GOV.SI.

Priporočamo, da:

se pred potovanjem cepite proti covid-19, vzdržujete ustrezno medosebno razdaljo (vsaj 2 metra) do ostalih oseb, si pogosto umivate roke z milom in vodo ali jih razkužite, se ne dotikate oči, nosu in ust, upoštevate higieno kašlja, upoštevate priporočila glede uporabe maske, se izogibate stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni, v primeru bolezenskih znakov in simptomov ostanete doma, upoštevate splošne nasvete za zaščito zdravja na potovanju, ravnate v skladu z lokalnimi navodili. Svetujemo, da pri načrtovanju poti spremljate epidemiološko situacijo na destinaciji in se pred potovanjem natančno pozanimate o pogojih vstopa v državo, tamkajšnjih trenutnih razmerah ter možnostih oskrbe v primeru, da na potovanju zbolite.

Države so glede na njihovo epidemiološko situacijo razvrščene na sezname različnih barv, ki so objavljeni na naslednji povezavi. Tam so navedeni tudi ukrepi, sprejeti s strani Vlade RS, ki veljajo ob vstopu v Slovenijo in so opredeljeni v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Osebe, ki bodo ob vstopu v Slovenijo v skladu z ukrepi Vlade RS napotene v 10 dnevno karanteno na domu, naj upoštevajo navodila za karanteno na domu, ki jih najdete na naslednji povezavi.