22. marec, 2021
Splet

Urad RS za mladino, uredništvo portala mlad.si, Mladinski svet Slovenije in Nacionalna agencija Movit organizirajo spletni dogodek na temo informiranja in komuniciranja v mladinskem sektorju. Udeležila sta se ga predstavnika Združenja EPEKA, so. p., Anja Cehnar in Matej Tisaj.Na dogodku smo:

  • predstavili komuniciranje in informiranje kot področji, ki ponujata številne izzive in priložnosti, dostop do kakovostnih informacij pa kot vse pomembnejši del pri pridobivanju znanj in veščin,
  • pregledali, kako pridobljene informacije analizirati, uporabiti in posredovati ciljni javnosti preko portalov in družbenih omrežij,
  • izpostavili, da informiranje mladih postaja vse pomembnejši del mladinskih politik, tudi zaradi vedno večjega zanimanja za elektronske komunkacije in rabe portalov in družbenih omrežij v mladinskem sektorju,
  • poglobili pristop v odnosu do zapisovanja in beleženja o dogodkih iz mladinskega sektorja Slovenije in hkrati konkurirali v medijskem prizorišču z ostalimi portali.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: