1 april, 2020
Maribor

Vabimo, da se udeležite spletnih izobraževanj, ki jih pripravlja UNESCO. Danes ob 13. uri je na sporedu izobraževanje: Zagotavljanje pravičnosti in skrb za prikrajšane skupine med krizo Covid-19.

Ker trenutno ne moremo izvajati aktivnosti, znotraj katerih bi se srečali, vas vabimo, da se udeležite spletnih izobraževanj.

Povezava do izobraževanja na ZOOM.
V kolikor imate tehnične težave ali potrebujete podporo pri nalaganju brezplačne aplikacije zoom, nas kontaktirajte na: epeka@epeka.si

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: