26. marec, 2021
Splet

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili spletnega srečanja z vprašanji in odgovori o sodelovanju mladih. Namen seje je pridobiti razumevanje nekaterih osnovnih konceptov in izboljšati participativne prakse.

Obravnavana bodo naslednja vprašanja:

  • Kaj je participacija mladih?
  • Kako pripraviti projekt participacije mladih?
  • Kateri so priljubljeni modeli participacije mladih?
  • Katere vrste participacije mladih obstajajo?
  • Katere pomembne stvari je treba upoštevati pri vodenju projekta participacije mladih?
  • Katerih stvari se je treba izogibati?

Dogodek organizira SALTO Resource Centre, vodita pa ga strokovnjaka Dan Moxon in Cristina Bacalso.

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacijo financira Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostna os “Socialno vključevanje in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostna naložba “Aktivno izvajanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in aktivnim sodelovanjem ter izboljšanjem zaposljivosti”, 9.1.2 prednostna os “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.