1. januar – 31. december, 2023
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., v sklopu programa Mladinska postaja EPEKA pripravlja aktivnosti za spodbujanje podjetništva med mladimi.

Program se osredotoča na praktično učenje in vključevanje mladih v projekte ter izmenjavo znanj z izkušenimi strokovnjaki. Namen programa je izboljšati poznavanje načel podjetništva med mladimi ter spodbuditi razvoj njihovih idej in projektov. Program se deli na dva modula: teoretični in praktični. Teoretični modul zajema izobraževanja o različnih vidikih podjetništva, kot so priprava poslovnega načrta, tržne strategije in pridobivanje sredstev. Praktični modul pa se osredotoča na razvoj podjetniških idej in njihovo uresničevanje. Mladi bodo spoznali, kako razvijati in realizirati svoje projekte, ter se naučili optimizirati svoje delo. V sklopu programa se bodo organizirale tudi delavnice in dogodki, ki bodo mladim omogočili pridobivanje novih znanj s področja trženja, priprave poslovnih načrtov, razvoja podjetniških idej in zbiranja sredstev. Poleg tega bodo mladi spodbujani k prepoznavanju dobrih praks in inovativnosti ter usmerjeni v zaposlitev. Združenje EPEKA, so. p., bo sodelovalo tudi z drugimi organizacijami, kot so Factumevent, Podjetniška izobraževalna mladinska zadruga EPEKA in socialno podjetje Romani kafenava dobrota. Sodelovanje z njimi bo omogočilo mladim, da pridobijo dodatna znanja in izkušnje s področja podjetništva ter se spodbudi k razvoju novih idej in projektov. Program Mladinska postaja EPEKA je odlična priložnost za mlade, ki želijo razviti svoje podjetniške veščine in ideje ter se naučiti novih znanj in spretnosti. Združenje EPEKA, so. p., si prizadeva spodbujati mlade k samostojnosti, inovativnosti.

Udeležba je brezplačna.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte epeka@epeka.si ali na facebooku.