14. oktober 2020

Predstavnik Združenja EPEKA, so. p. se je udeležil spletnega sestanka s predstavniki OECD v sklopu študije »Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji«. Dogodek je bil organiziran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo.

Združenje EPEKA, so. p. podpirajo: