4. februar, 2020
Romska postaja

V okviru cikla “Spoznavanje s podjetništvom” vas vabimo na tretjo aktivnost v ciklu, na kateri se bomo osredotočili na različne oblike podjetij, ki jih je mogoče odpreti v Sloveniji.

V okviru aktivnosti se bomo osredotočili na razvoj podjetniških idej in iniciativ. Spoznali bomo, kaj sploh je podjetniška ideja, ogledali si bomo spletne platforme za pridobivanje sredstev in kako idejo predstaviti javnosti. V aktivnost bomo vstopili skozi krajši teoretični uvod, nato pa bo delo potekalo praktično in v skupinah.

Cikel izvaja Mitja Špes ustanovitelj podjetja Factumevent in organizator večjih dogodkov v Mariboru in po Sloveniji (Operna noč v Mestnem parku, Festival Čili in čokolada, Street Food Market Maribor, večji športni dogodki, Več)

Aktivnost bo potekala od 18.00. do 19.30.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.