3. december, 2019
Romska postaja

V decembru v VNRC Romska postaja pričenjamo z novim ciklom aktivnosti, ki bo naslavljal vprašanja podjetništva, razvoj podjetniških idej in organizacijo dogodkov.

Cikel aktivnosti bomo izvedli skupaj z Mitjo Špesom, ustanoviteljem podjetja Factumevent in organizatorjem večjih dogodkov v Mariboru (Operna noč v Mestnem parku, Festival Čili in čokolada, Street Food Market Maribor, športni dogodki, več).

Prvo srečanje bo namenjeno medsebojnemu spoznavanju med izvajalcem in udeleženci. Na njem bomo izmenjali lastne interese in ocenili obstoječa znanja z namenom izvedbe aktivnosti v sledečih mescih, ki bodo kar najbolj nagovarjale vaše potrebe. Na uvodnem srečanju bomo prav tako spoznali kaj je podjetništvo in kako stopiti na lastno podjetniško pot.

Aktivnost bo potekala od 18.00 do 19.30.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti Republike Slovenije in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.