15. september, 2020
Romska postaja, Maribor

V torek, 15. septembra 2020, vas ob 15.00 vabimo v VNRC Romska postaja na predstavitev Romske postaje in aktivnosti, namenjenih otrokom, ki jih v okviru VNRC izvajamo.

Vljudno vabimo starše in otroke, da nas obiščete v VNRC Romska postaja, kjer za vas pripravljamo predstavitev vseh aktivnosti za otroke in mlade, ki jih organiziramo. Osredotočili se bomo predvsem na vsebine, ki so vezane na lajšanje vključevanja v učne procese na daljavo, ki se znajo ponovno zgoditi. Prav tako bomo predstavili prostovoljce, ki pomagajo pri izvedbi učne pomoči, in prostočasne aktivnosti, ki jih organiziramo.

Aktivnost bo potekala od 15.00 do 17.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.