25. junij, 2019
Romska postaja

V sodelovanju z Javnim zavod Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor), ki deluje na področju umetnosti, kulture, mladinskega sektorja in mladinske infrastrukture, pripravljamo aktivnost v okviru Art kampa.

Skupaj bomo pripravili spoznavne delavnice in predstavitve romske kulture in tradicij. Udeležence prosimo, da s sabo prinesejo predmete ali vsebine, ki najbolje odražajo vaš odnos do svoje identitete in kulture. V kolikor gre za glasbene ali filmske datoteke, vas prosimo, da nas obvestite 2 dni pred aktivnostjo, da priskrbimo potrebno opremo.

Aktivnost bo potekala od 10. do 14. in od 16. do 19. ure

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.