30. maj 2019

Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili usposabljanja Spremljanja in poročanja o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020.

Usposabljanje bo zajemalo naslednja vprašanja:

– Zakaj in katere kazalnike spremljamo?

– Kakšna je logika poročanja Organu upravljanja in Evropski komisiji?

– Pomen pravilnega zbiranja podatkov, zagotavljanje revizijske sledi in zanesljivost sistema.

– Kateri so glavni poudarki spremljanja in poročanja za ERSS, KS in za ESS?

– Vnos kazalnikov v informacijski sistem e-MA.

– Varstvo osebnih podatkov.

– Najpogostejše napake pri spremljanju in poročanju.

Usposabljanje bo v četrtek, 30. maja 2019, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi cesti 16 v Ljubljani, od 10. do 13. ure. 

Usposabljanje bo izvedla Služba za izvajanje kohezijske politike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: