6. december, 2022
Na spletu

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se udeležeili spletnega foruma Spretnosti za kulturno življenje.

Kultura in učenje sta imeniten vseživljenjski par! Sploh se ne ve, kdo je pomembnejši, in to se pri pravem partnerstvu tudi spodobi.

Učenje krepi naše zavedanje o lastni kulturni identiteti in nas usposablja za njeno izražanje. Spodbuja našo ustvarjalnost, pa tudi zanimanje za kulturno dogajanje v širšem okolju. Pogled nam usmerja h kulturni dediščini ter podpira njeno prenašanje iz roda v rod. Učenje nam odpira obzorja, saj nas navaja na spoznavanje in spoštovanje razlik ter kulturnih vrednot drugih. In še bi lahko naštevali.

Kultura je temelj dobrega učenja in ustvarjalnosti, povečuje posameznikovo usposobljenost za ustvarjanje duhovnih predstav, omogoča izražanje in sporazumevanje v različnih jezikih v svetu skupnih simbolov ter delovanje v skladu s skupnimi vrednotami. Kultura podpira razvoj posameznika in družbe ter njuno interakcijo.

Uspešna naveza kulture in učenja torej bogati naša življenja in širi naš doživljajski svet. Obenem nas medsebojno povezuje, navdihuje in radosti. Daje nam glas v družbi in ponuja načine njegovega izražanja – tudi ko gre za spoprijemanje s sodobnimi izzivi, kot so zelena in digitalna preobrazba, skrb za zdravje in dobro počutje … Vzpostavlja mostove med generacijami in civilizacijami.

Na tokratnem forumu smo se dotaknili marsičesa od naštetega, predvsem pa ponudili konkretne priložnosti za vstopanje v tesno prepletena svetova učenja in kulture. Seveda ni naključje, da nam je to darilo prinesel sveti Miklavž, posebej znan po svoji darežljivosti.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: