4. junij 2024, ob 11. uri
B&B Hotel Park Ljubljana + Zoom

Predstavnica Združenja EPEKA, so.p., se bo udeležila srečanja članic Platforme SLOGA. Na srečanju se bo obravnavalo preteklo delo platforme – zlasti delo zadnjega leta in sprejele se bodo smernice oz. prioritete za prihodnje delovanje.

Program

11.00 – 13.00     Srečanje članic

  • Uvodni pozdrav, Robert Križanič, predsednik Sveta Platforme SLOGA
  • Kratka predstavitev leta 2023, Max Zimani, direktor Platforme SLOGA z ekipo
  • Razprava o smernicah in prioritetah delovanja Platforme SLOGA (članic in sekretariata) v letih 2024-2025