Februar, 2020 – januar, 2022
Erasmus+

Združenje EPEKA, so. p., je bil partner pri KA2 Erasmus + projektu STOP DOPING ABUSE. Projekt koordinira nevladna organizacija iz Češke SEZNAM. Cilj tega projekta je izobraževanje mladih o tej problematiki, obveščanje o tveganjih in stranskih učinkih zlorabe dopinga.

Opozoriti želimo na zlorabo anaboličnih steroidov in hormonov. Cilj je informirati mlade o tveganjih zlorabe drog in splošno dostopnih zdravil, zagotoviti informacije o tem kako prepoznati odvisnike od drog v soseščini in po možnosti zagotoviti pomoč ali pomoč pri rehabilitaciji tega odvisnika. Eden izmed nalog projekta je tudi  širjenje pomena zdravega življenjskega sloga. Projekt bo prispeval k demokratični udeležbi mladih in podpiral mlade pri aktivnem spodbujanju demokratičnih vrednot, strpnosti, demokratičnem odločanju, aktivnem boju proti rasizmu, diskriminaciji, ksenofobiji, nasilništvu in aktivnemu spodbujanju spoštovanja manjšin. Drugi cilj tega projekta je izobraževanje trenerjev/vzgojiteljev/mladinskih delavcev, da mlade seznanijo s tem vprašanjem in posledično preprečijo nadaljnjo uporabo nevarnih snovi.

Trajanje projekta: 1. februar 2020 – 31. januar 2022

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: