1. junij, 2017
Romani kafenava

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., bo gostom, ki v sklopu študijskega obiska v okviru projekta Sodelovanje med zavodom za zaposlovanje Črne Gore in centri za socialno delo, predstavil dobre prakse s področja izvajanja projektov Fair Emloyment in Romani kafenava.

Projekt se osredotoča predvsem na krepitev kapacitet najpomembnejših institucij na področju trga dela in socialne vključenosti; ministrstva dela, zavoda za zaposlovanje Črne gore in centrov za socialno delo, z namenom, da bi izboljšali svoje delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, še posebej z invalidi in Romi.

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino. Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA