2. junij, 2020
Maribor, Slovenija

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič se je v okviru projekta SURFACE udeležil on-line konference KLJUČNI ELEMENTI KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SREDNJI EVROPI IN V OKOLJU.

O konferenci:

Količine odpadkov in odpadne vode, slaba kakovost zraka in vode, visoka raven hrupa v okolju, pomanjkanje integriranega upravljanja okolja so pomembna vprašanja v katerem koli funkcionalnem mestnem območju. Ponovna uporaba je zelo relevanten pristop za njihovo reševanje. Kljub nedavnim izboljšavam na nadnacionalni ravni je na tem področju še vedno zelo razdrobljeno oblikovanje odločitev. Cilj SURFACE-A je izboljšati okolje, upravljanje in kakovost življenja v funkcionalnih urbanih območjih z ustanovitvijo pametnih parkov za ponovno uporabo, ki temeljijo na več deležnikih, več o projektu https://www.cpu-reuse.com/surface.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: